Cena lekce českého lektora

FIREMNÍ ZÁJEMCE je každý, kdo požaduje potvrzení pro firmu > kterému firma hradí náklady studia; všichni ostatní jsou SOUKROMÉ OSOBY.

běžná cena pravidelné individuální lekce NEBO
pokud přijde na pravidelnou skupinovou lekci jen jedna osoba
250Kč
za 60 minut
cena pravidelné skupinové lekce:
- pro 2 osoby na lekci - každá osoba zaplatí
- pro 3 osoby na lekci - každá osoba zaplatí
za 60 minut:
200Kč
150Kč
Chcete nepravidelné levnější lekce?
Jsou to mimořádně volné termíny pravidelných lekcí, kterých se jejich "majitel" nemůže zúčastnit NEBO mimořádně vypsané lekce...
Cena je tam uvedena.
Cena jednorázové lekce v čase volné pravidelné lekce (žlutý termín) splatné na začátku každé lekce.
Jestliže pracujete na směny, můžeme se domluvit na lekcích podle Vašich směn a časových možností lektora za běžnou cenu, neboť se jedná o lekci každý kalendářní týden...
300Kč
za 60 minut
Máte svou stálou skupinu zájemců a budete platit na každé lekci za celou skupinu najednou bez ohledu na počet zájemců na lekci? Máte nějaké speciální požadavky? Můžeme si domluvit "paušální" cenu lekce.
smluvní cena
Platí Vaše lekce někdo jiný (např. firma) na náš účet? Cena lekce se navýší o 30Kč.
Za čekání na peníze a za sledování splatnosti ...
280Kč
za 60 minut
Pokud někdo přijde na svou plánovanou lekci kdykoliv později NEBO pokud vůbec nepřijde na svou plánovanou lekci, aniž by mi o tom s předstihem řekl (nemohu tak termín nabídnout někomu jinému)...
plná dohodnutá cena lekce
Pozor na časté vynechávání lekcí - cena za lekci se Vám může navýšit v závislosti na celkovém % vynechaných lekcí v roce.
Do 25% vynechaných lekcí se cena nemění.

... A ŽÁDNÉ DALŠÍ NÁKLADY

pokud si přineste na první schůzku flešku, nahrajeme Vám na ni učebnici, která bude používána pro výuku i jako jedna z inspirací naší konverzace

Za každou lekci zaplatíte zvlášť v hotovosti po jejím skončení (u skupinových lekcí před jejím začátkem)

Neplatíte nic předem a kdykoliv můžete lekce ukončit, tak proč nás nevyzkoušet, když je vlastně každá lekce lekcí zkušební?

FIREMNÍ ZÁJEMCI obdrží (jako potvrzení uhrazených hotovostních plateb) na první plánované lekci v měsíci fakturu za předcházející kalendářní měsíc.

Pokud Vám to časově občas nevyjde, můžete lekci bez problémů vypustit a nic Vás to nebude stát, protože platíte pouze za lekce, kterých se účastníte.

 "ANGLIČTINA BEZ ZÁVAZKU"
PŘIJDEŠ-ZAPLATÍŠ ... NEPŘIJDEŠ-NETRATÍŠ

Jestli o Vaši pravidelnou lekci nechcete přijít, můžeme se podle našich časových možností operativně domluvit na výjimečném posunutí termínu Vaší pravidelné lekce. Vyberte si volný náhradní termín a Váš uvolněný termín nabídneme zase jiným zájemcům.

Pokud Vám to nebude vycházet častěji než občas?

Při Vašich častějších absencích na individuálních lekcích
v kalendářním roce bude Vaše cena za lekcí
při Vámi zameškaných lekcích:
bude základní cena za 60 minut individuální lekce:
účast nad 75%
zameškáno do 25%
základní cena se nezmění
účast 60%-74,9%
zameškáno 25,1-40%
navýšení + 50Kč na lekci
účast do 59,9%
zameškáno více než 40,1%
navýšení +100Kč na lekci

... a kdykoliv můžete lekce zcela ukončit

ALE NIKDO NECHCEME TUTO TABULKU POUŽÍT, ŽE?
Znamenalo by to Váš nezájem o lekce či stagnaci znalostí.
Při poklesu % absencí se opět okamžitě patřičně sníží Vaše cena lekce.


********

Vyjímečné a dočasné ceny

Cena VANOCE platí pouze v období vánočních svátků a jen u lekcí, u kterých je symbol VANOCE v časových možnostech výslovně uvedený.
cena lekce
200 Kč za individuální lekci
150 Kč za skupinovou lekci

Cena SKYPE lekce platí na všechny lekce zájemce, s nímž je tento způsob komunikace domluvený. Při domluvě obdrží volací kód lektora.
cena lekce (za použití jakékoliv komunikační techniky)
je shodná s Vaší základní cenou pro příslušný typ lekce + cena za případné spojení (platí-li spojení lektor)

Cena lekce U PIVA - lektorovi se platí za lekci, útratu si píšete na vlastní účet a platíte sami. Lektor taky.
cena U PIVA
shodná s Vaší základní cenou včetně slevy pro nefiremní zájemce skupinových lekcí

Cena job lekce
je-li li téma probíráno
v rámci pravidelných nebo nepravidelných lekcí,
cena je vždy shodná s Vaší základní cenou pro příslušný typ lekce

 

tel.: 724 51 41 65

 


ZÚŽENÁ VERZE ČESKÉHO LEKTORA PRO MOBILNÍ APLIKACE
úvod
časové možnosti českého lektoradočasně uvolněné levné lekcecena českého lektorakontakt
MAPA STRÁNEK

Navrhl a vytvořil ostrava3; Copyright © 2010-2018


DOPORUČUJEME:
reklama1
reklama2